Visdom; 

vi får erfaring i livets temaer

Hvert tema er en historie vi lever

Noen temaer får flere historier

Av og til må vi komme oss igjen etter en historie,

kanskje med flere livsløp

Noen jobber fremdeles med å komme seg etter Atlantis

 

Av og til er jeg oppe og jobber om natten, hva jeg gjør da? Jeg våkner, blir så våken at jeg forstår at her er det bare å stå opp – det skal som regel skrives. Kanaliseres. Andre ganger er det helt energetisk, da er det bare å puste seg gjennom. Det strømmer gjennom hver celle i kroppen, og jeg lar det skje. Det kjennes godt. Noen ganger er det healing, andre ganger bare informasjon. Det er forskjellig fra gang til gang. Det som skjer hver gang, er at jeg observerer det som skjer, og ofte mener jeg noe om det i etterkant. ‘Dette kan jeg ikke bruke ut over den opplevelsen det var for meg’ er den tanken jeg sitter oftest igjen med, enten fordi det var for spesielt, eller for kjedelig (de gjentar seg selv en del). Mens jeg skriver dette viser de meg bilde fra jeg var på fisketur med pappa som liten, og alle fiskene vi fikk var for små eller for store til at jeg ville være med på å drepe dem … og jeg skjønner de mener dette handler mest om min vilje … Derfor deler jeg forrige nattens skriblerier, som kom på engelsk – det hender egentlig ganske ofte. 

By opening up to the possibility of something more, beyond will and mind,

we might start to remember

Who we are, and why we are here

Not easy to grasp 

We are so much more –

Multidimentional beings

Connected with each other,

all life, Gaia, and the Universe

We are all woven together 

Every life we live is like a song

The tones of who we are

is a frequency in the universal orchestra,

our frequency shines a unique light

The higher frequency, the more enlightened

Light is stronger than darkness

More and more so

The shift is real

Gaia uplift her frequency, 

To stay on her, humans have to follow 

What is important?

Love

Honesty

Kindness

Compassion

Wisdom;

We get experience in themes of life

Every theme is a story we live

Some themes get several stories

Sometimes we have to recover from a story

Several lifetimes…

Some still recover Atlantis

Consciousness;

By observing our own stories

we find themes and reactions, 

we find patterns that goes in a loop

until we change the script

and break the pattern

That sets us free from that story 

Body:

We grow our physical selves; 

How we think, eat and move 

affect the body 

on several levels

So it is

Jeg rekker å tenkte at da bør jeg nok sikkert trene mer, så kom:

When did you last time give yourself a bath of pure love?

De viser meg at Reiki er som et bad av ren kjærlighet, at det er viktig næring – det vet jeg jo egentlig, og jeg bruker det masse… Jeg Reiker hver dag, og har glede av det, men kan det hende at jeg gjør det med en slags restriksjon? At på et nivå i meg så verdsetter jeg mer å ha vært ‘flink’ til å for eksempel trene, eller gjøre noe mer ‘ordentlig’ enn å ‘bare’ Reike for meg selv? Uh, jeg kjenner at jeg blir litt kvalm – det er dype greier de graver i for tiden, vi skal virkelig snu hver stein på cellenivå! Jeg tenker ikke lenger at det er min plikt å hjelpe alle, alle må få gjøre sin reise i eget tempo uten at jeg iler til for å hjelpe (en vanskelig bryter å skru av, har drevet med det bestandig …) Nå viser de meg min tendens til å tenke at jeg skal utbedre noe i meg selv med Reiki, at jeg hele tiden kan strekke meg mot et høyere nivå. Jeg tenker på det jeg er som en livslang utbedringsprosess, de mener jeg er praktfull som jeg er. Ok, de skreller i mine trossystemer – og i trossystemene til de rundt meg. Jeg kjenner at jeg resignerer helt, gir slipp – det vanskeligste av alt mange ganger; alt er som det er, og det er 

Som så mange ganger før kjenner jeg at én ting er å vite det, noe helt annet å leve det. Hvilke trossystemer har du fått skrellet i sommer? For sommeren har vært heftig energetisk, vi er mer og mer på vei inn i ‘det nye’. Når vi er renset for de gamle energiene og mønstrene kan vi leve ‘på den nye måten’, de som ikke gjør endringene fortsetter bare i det gamle. Det er to verdener som lever parallelt om du vil, det handler om vilje til sannhet, bevissthet, ærlighet og kjærlighet – la alt være hjertestyrt og sant. Det er helt sikkert flere måter å gjøre det på, men Reiki trekker oss hele tiden i den retningen når vi bruker det. Til det vi kan kalle vårt ‘sanne selv’, eller til vår sjels behov og glede. Forbi vilje, og intellekt, mønstre og trossystemer.