Reiki

Hva er reiki?

Reiki er en naturlig, enkel og sterk healingmetode som ble startet slik vi kjenner den av Mikao Usui (1865 – 1926) i Japan.  

Dette er et fantastisk verktøy, gammel tempelkunnskap. En vei til øket bevissthet og opplysning, som Mikao Usui startet med å sette i et system som skulle gjøre det tilgjengelig for flere å følge.

Om vi oversetter Reiki, så kan REI bety universell, hellig, eller spirituell. KI er det samme som chi: livskraft som går gjennom alt levende – det er komplekst, og binder oss sammen på flere måter og nivåer av det vi er.

Vi mennesker er mer enn de fleste av oss kan forstå – Det handler om å komme i kontakt med dette ‘mer’, og det kan være forskjellig for hver og en av oss… for vi er alle forskjellige – det handler om å trekkes mot sitt sanne selv.

Reiki betyr universell energi/livskraft

For å få full tilgang på denne energien må du som regel åpnes/aktiveres av en kvalifisert reikimester. Dette gjøres på et Reiki 1 grunnkurs (ca 12 timer over to dager). Slik huset ditt kobles til strømnettet av en autorisert elektriker, kan en reikimester gi deg tilgang til reikienergien. Når du er åpnet for denne energien kan du gi deg selv (og andre) behandling gjennom å legge hendene på reikiposisjonene, eller hvor som helst på kroppen. Reiki er tilgjengelig for alle.

Det er kroppen som trekker energien til sin største ubalanse. Reiki skaper balanse og harmoni, og på denne måten understøttes og påskyndes kroppen og sinnets egen helingsprosess.

Reiki virker helhetlig, tar kropp, sinn, tanker og følelser under ett, og balanserer og styrker der det er behov. Energien er objektiv og nøytral, og finner selv frem til ubalansen; på samme måten som vann fyller tomrom og går til det dypeste punktet først. Reiki understøtter og forsterker alle andre behandlinger.

En times reikibehandling tilsvarer 3-4 timers søvn.