Healing er et overskuddsprosjekt

Healing er et overskuddsprosjekt, jo mer overskudd, jo mer strømmer Ki. For det er Ki som er greia; vi mennesker er levende uttrykk for Ki. Når vi har det fint, og er i harmoni med vår sjels sannhet, er vi glade – kanskje til og med lykkelige =) Da flommer Ki...