Vekst

Det er gjennom livet vi lever at vi utvikler oss, og det har vi mulighet for å påvirke på flere måter – vi mennesker er så mye mer enn vi tror, og Reiki er et fantastisk verktøy å ha med på denne veien vi vandrer =) Tankefrø om vekst: Jeg bad universet fjerne...

Broer

En hver liten handling påvirker helheten på godt og vondt, vi er forbundet til altet – og vil ha glede av å være oppmerksom på de forskjellige virkelighetsnivåer av det vi er og lever i. Det sette og det usette, det bevisste og det ubevisste, samt det kjente og...